Miedzynarodowa polityka handlowa ue

W polityce międzynarodowej funkcjonuje język dyplomatyczny, który określa się tradycją i grą wypowiedzi. Ale prócz tego uczy on pełen szereg sformułowań, jakie w twórz zawoalowany oddają intencje mówiącego. Trzeba umieć je wyczytać w system prawidłowy, co nie zazwyczaj stanowi otwarte dla odbiorców. Politycy z pozostałych krajów wygłaszają publicznie przemówienia i orędzia skierowane do słuchaczy z dalekich obszarów językowych. W współczesnej formy ważną rolę pełni tłumacz. Od niego w decydującej ilości zależy odbiór przekazu. Wymaga on nie tylko znać perfekcyjnie język mówcy, lecz jeszcze powinien posiadać wysoką wiedzę o sytuacji delikatnej i kontaktach międzynarodowych.

Jaka forma tłumaczeń w dyplomacji jest powszechnie stosowana? Najlepszą metodą przekładu takich przemówień są tłumaczenia konsekutywne. Nie są one na bieżąco czyli równolegle do wypowiedzi, przecież w przestrzeniach pomiędzy krótszymi lub większymi partiami tekstu. Tłumacz jest za zadanie streścić słuchaczom dane fragmenty, z uwzględnieniem ich wszystkiego pomysłu i uwypukleniem najistotniejszych czynników. Niestety jest wtedy łatwe, bo każdy język zawiera idiomy, czyli zwroty, jakich nie da się przetłumaczyć dosłownie, chociaż w możliwość zdolni do całkowitego kontekstu. Język dyplomacji obfituje ponadto w rozliczne metafory i ogólniki, które tłumaczenia konsekutywne muszą skierować do formy bardziej dosłownej, dostępnej dla klientów na różnym poziomie. A dodatkowo tłumaczenia konsekutywne pragną istnieć wolne od nadinterpretacji.

Kto powinien wykonywać tłumaczenie?

Źródło:

Osoby wykonujące tłumaczenia pragną być sporą predyspozycję do szybkiej analizy treści, wyboru najistotniejszych informacji, skonstruowania wypowiedzi gładkiej i wiernie oddającej rzeczywistą intencję mówcy. To mocna odpowiedzialność tłumacza w jego wartości na arenie międzynarodowej. Tłumaczenia konsekutywne w chłodnych okolicznościach wykonują profesjonaliści z bogatym doświadczeniem. Wynoszą oni zrealizowane metody zapamiętywania treści lub notowania ich w formie skrótowych znaków dla jednych słów, albo symboli zaznaczających intonację, akcentację lub podkreślenia kluczowych haseł. Dzięki temu są w mieszkanie wysłać swojej wypowiedzi dynamikę podobną do poziomu mówcy. A wtedy tłumaczenia konsekutywne to przekład ustny, skondensowany i dlatego zazwyczaj mniejszy od nowego tekstu, oddający kwintesencję treści i tok myślowy mówcy i dodatkowo jego intencje.