Oczyszczenie sciekow

Filtry magnetyczne są zupełnie nową koncepcję w dziale oczyszczania cieczy z drobin. Lecz są standardowym rozwiązaniem w przypadku olejów, a jeszcze płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest niezmiernie ekonomiczna, skuteczna oraz ekologiczna.

Filtry magnetyczne w pierwszej mierze poświęcone są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a ponadto gorącej wody. Przeznaczone są również do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a też wszystkiego rodzaju urządzeń, które są włożone w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne zabezpieczają przede wszystkim przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne zależą w głównej mierze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji i danych w niej urządzeń. Także przechodzą na końca zwiększenie wydajności zainstalowanych magnetyzerów. I dają szansę obniżenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń oraz zmniejszają opory przepływu wody lub cieczy w instalacji. Filtr magnetyczny jest wiele korzyści, a jednocześnie dużo wiele zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy budowach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy budowach zamkniętych, przy ochronie pojedynczych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w instalacjach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skoncentrować się przede każdym na parametrach procesowych. Chodzi tutaj w centralnej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, ilość oraz ilość zanieczyszczeń, a dodatkowo wydajność, jaką chcemy uzyskać oraz oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie jest materiałów wydających się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, a same filtry magnetyczne są niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne posiadają możliwość wyłapywania cząstek o powierzchni poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra przeprowadzane są w roli półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest znacznie mniejszy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi wyższe koszty inwestycyjne. Przede każdym koszt filtra magnetycznego jest wiele większy niż w sukcesu standardowych filtrów membranowych. W wartości jest wówczas prawdziwa wada filtrów magnetycznych, która jest bardzo szybko niwelowana dzięki dużemu ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych.