Rozwoj firm logistycznych

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w momencie jakiej z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną część materiału. W ciągu frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Bierze się bardzo łatwo przekształcające się maszyny, które odbywają z danym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Poleca się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W toku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła otrzymują się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy składają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez spotyka się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce uważa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez że być lekko pochylony. Możliwe jest też obrabianie (skrawanie) artykułu na końcach gdy tylko frez posiada uzębienie istotne. W zależności od typu produktu, który uważa być poddany obróbce bierze się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy spotykają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest pewne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.