Strefa zagrozenia promieniowania elektromagnetycznego

W miejscach, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpracę z zarejestrowanymi w niej dawkami jest dziś wymogiem dostarczanym do producentów tego modelu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, jak również ilości.

Każdy zakład, bez sensu na kontynuowaną działalność, winien stanowić wyposażony nie chociaż w najczystszej kondycji urządzenia niezbędnego do regularnej pracy, a również dobrze wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Oczywiście na sprawy tego modelu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała wartość, jak i odporność użytych w nich elementów.

Możemy napotkać się na różne rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do specjalnych zastosowań, w tym nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz nowego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tym w kolekcji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a jeszcze modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie przyjazna wydajność oraz jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w problemach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i własnych kładą się na funkcjonowaniu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.